PENGUMUMAN


SESI PEGAMBILAN JANUARI 2020 DIBUKA SEKARANG!

(05/11/2019)

Permohonan bagi ambilan Januari 2020 telah di buka. Hanya pembiayaan pendidikan oleh Lembaga Zakat Selangor (LZS) bagi mereka yang tersenarai di dalam Asnaf oleh LZS dan pembiayaan sendiri sahaja yang disediakan untuk ambilan kali ini.

Kursus-kursus yang ditawarkan adalah:

 1. Automotif - Servis Selepas Jualan

  Automotif - Servis Selepas Jualan / TP-300-2:2012 (Tahap 2)

  Automotif - Servis Selepas Jualan / TP-300-3:2012 (Tahap 3)

 2. Automotif - Semburan Cat

  Automotif - Semburan Cat / TP-306-1: 2012 (Tahap 1)

  Automotif - Semburan Cat / TP-306-2: 2012 (Tahap 2)

 3. Elektrik

  Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik - Satu Fasa / EE-320-2:2012 (Tahap 2)

  Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik - Tiga Fasa / EE-320-3:2012 (Tahap 3)

  Pendawai Elektrik Fasa Tunggal Dengan Endorsan Pengujian / PW2

  Pendawai Elektrik 3 Fasa Dengan Endorsan Pengujian / PW4

 4. Elektronik

  Pemasangan & Troubleshooting Peralatan Elektronik / EE-021-2:2012 (Tahap 2)

 5. Motosikal

  Servis & Penyelenggaraan Motosikal / TP-118-1:2012 (Tahap 1)

  Servis & Penyelenggaraan Motosikal / TP-118-2:2012 (Tahap 2)

 6. Penyamanan Udara

  Peralatan Penyamanan Udara HVAC - Satu Fasa (Pemasangan, Service, Troubleshooting & Pembaikpulihan) / ME-020-2:2012 (Tahap 2)

  Penyeliaan Pemasangan & Penyelenggaraan HVAC / ME-020-3:2012 (Tahap 3)

 7. Kulinari

  Penyediaan dan Perkhidmatan Makanan / HT-012-2-2012 (Tahap 2)

 8. Pastri

  Pembuatan Pastri / HT-014-2-2011 (Tahap 2)

 9. Teknologi Maklumat

  Operasi Sistem Komputer / IT-020-3:2013 (Tahap 3)

 10. Tekstil & Pakaian

  Pembuatan Pakaian Wanita / TA-011-1:2012 (Tahap 1)

  Pembuatan Pakaian Wanita / TA-011-2:2012 (Tahap 2)

  Pembuatan Pakaian Wanita / TA-011-3:2012 (Tahap 3)

 11. Rekaan Rambut

  Dandanan Rambut / HT-090-2:2012 (Tahap 2)