KURSUS-KURSUS

Sektor Elektrik


Kursus ini menawarkan kerja-kerja pendawaian elektrik mengikut had kuasa yang ditetapkan oleh Akta Bekalan Elektrik 447 dan peraturan-peraturan elektrik 1994. Pelatih yang berjaya menamatkan kursus akan dianugerahkan Sijil Kekompetenan Fasa Tunggal Dengan Endorsan Pengujian (PW2) atau Sijil Kekompetenan Tiga Fasa Dengan Endorsan Pengujian (PW4) yang dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga (ST).


Tahap Pembelajaran


PW4 – Pendawai Elektrik 3 Fasa Dengan Endorsan Pengujian


Syarat Kemasukan


Mempunyai/Lulus PW2


Tempoh


12 Bulan


     

PERTANYAAN
MOHON KURSUS INI

PELUANG KERJAYA

Pelajar yang telah tamat pengajian di dalam Sektor Elektrik berpeluang untuk menceburi bidang kerjaya seperti berikut:

>> Juruteknik elektrik.

>> Menjadi tenaga pengajar di Institut Pengajian Tinggi Kemahiran.

>> Pembantu pendawaian 1 fasa dan 3 fasa.

>> Membuka syarikat kontraktor elektrik.

>> Usahawan kedai elektrik.