KURSUS-KURSUS

Sektor Elektrik


Kursus ini merangkumi aspek keselamatan, lukisan kejuruteraan elektrik, sistem pendawaian satu fasa dan tiga fasa, motor satu fasa dan tiga fasa, sustem perlindungan, pengujian dan kenal pasti kerosakan pendawaian dan perkakas elektrik.


Tahap Pembelajaran


F432-005-2:2019 (Tahap 2) - Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik - Satu Fasa


Syarat Kemasukan


Mempunyai Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)


Tempoh


12 Bulan


     

PERTANYAAN
MOHON KURSUS INI

PELUANG KERJAYA

Pelajar yang telah tamat pengajian di dalam Sektor Elektrik berpeluang untuk menceburi bidang kerjaya seperti berikut:

>> Juruteknik elektrik.

>> Menjadi tenaga pengajar di Institut Pengajian Tinggi Kemahiran.

>> Pembantu pendawaian 1 fasa dan 3 fasa.

>> Membuka syarikat kontraktor elektrik.

>> Usahawan kedai elektrik.