KURSUS-KURSUS

Sektor Motosikal


Kursus ini akan mendedahkan pelajar kepada bidang kemahiran servis dan penyelenggaraan motosikal seperti `Motorcycle Schedule Maintenance, Brake System Servicing, Single Cylinder Engine Overhaul, Final Drive Servicing, Tyre & Wheel Servicing, Suspension System Servicing, Electric & Electronic Component Servicing, Frame & Cover Set Servicing, Hydraulic Brake System Overhaul, Cooling System Maintenance, Multiple Carburetor Servicing dan Multiple Engine Overhaul.


Tahap Pembelajaran


TP-118-2:2012 (Tahap 2) – Servis & Penyelenggaraan Motosikal


Syarat Kemasukan


Mempunyai/Lulus Tahap 1 (TP-118-1:2012)


Tempoh


6 Bulan


     

PERTANYAAN
MOHON KURSUS INI

PELUANG KERJAYA

Pelajar yang telah tamat pengajian di dalam Sektor Motosikal berpeluang untuk menceburi bidang kerjaya seperti berikut:

>> Pekerja atau pengusaha bengkel motosikal.

>> Usahawan / kontraktor motosikal dan alat ganti.

>> Juruteknik pemasangan dan baikpulih motosikal di kilang pemasangan motosikal.

>> Tenaga pengajar di institusi kemahiran dan vokasional.

>> Juruteknik atau Penyelia di syarikat pengedaran motosikal.