PELUANG KERJAYA

Calon-calon yang berminat boleh menghantar permohonan beserta resume kepada:-

Bahagian Sumber Manusia
INPENS International College
Jalan Semarak
45000 Kuala Selangor

Tel : 03-3281 2617 / 2619 / 2621 - samb. 136 / 228
Faks : 03-3281 2627
E-mel : noridah@inpens.edu.my