PELUANG KERJAYA

TENAGA PENGAJAR (PEGAWAI PENGESAH DALAMAN) SEKTOR TEKNOLOGI AUTOMOTIF

TENAGA PENGAJAR (PEGAWAI PENGESAH DALAMAN) SEKTOR TEKNOLOGI AUTOMOTIF
- Penyemburan Cat Automotif - TP-306-1/2/3:2012  - 1 KEKOSONGAN

Kelayakan dan Pengalaman

  • Mempunyai sekurang-kurangnya Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 4
  • Mempunyai Sijil Pengajar Vokasional (VTO)
  • Mempunyai Sijil Induksi PP/ PPD
  • Mempunyai sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman mengajar dan 2 tahun pengalaman dalam industri

Ciri-ciri dan Personaliti

  • Fasih bertutur dan menulis di dalam Bahasa Malaysia. Boleh bertutur dan menulis dalam Bahasa Inggeris adalah satu kelebihan.
  • Kemahiran komunikasi yang baik dalam lingkungan kepelbagaian budaya.
  • Sentiasa menunjukkan komitmen ke arah pembangunan pelajar.
  • Berupaya bekerja secara berpasukan atau individu.
  • Teliti, komited dan mampu bekerja dalam keadaan tekanan tinggi untuk menepati sasaran kerja dalam tempoh yang singkat.
  • Berintegriti dan mempunyai kewibawaan yang tinggi dalam menyimpan kerahsiaan INPENS.

 

Tarikh Tutup Permohonan : Sebelum 31 Julai 2017

Calon-calon yang berminat boleh menghantar permohonan beserta resume kepada:-

Bahagian Sumber Manusia
INPENS International College
Jalan Semarak
45000 Kuala Selangor

Tel : 03-32812619/2617/2621 - samb. 136/228
Faks : 03-32812627 E-mel : nahar@inpens.edu.my atau noridah@inpens.edu.my