PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Pembiayaan pendidikan ialah bantuan yang dihulurkan kepada pelajar untuk membayar yuran Kolej yang terdiri daripada dua (2) jenis iaitu:

• BIASISWA PENDIDIKAN

Biasiswa ini diberikan kepada pelajar oleh Badan Kerajaan dan juga swasta untuk membayar yuran pengajian tanpa perlu membayarnya semula kepada organisasi tersebut.

 

1. PROGRAM TAJAAN KEMAHIRAN TEKNIKAL NEGERI SELANGOR di bawah Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor (UPEN)

SYARAT PERMOHONAN PROGRAM TAJAAN KEMAHIRAN TEKNIKAL NEGERI SELANGOR

 1. Pemohon atau ibubapa pemohon lahir di Negeri Selangor ATAU telah bermastautin lebih daripada 10 tahun di Negeri Selangor.
 2. Umur berdaftar sekurang-kurangnya 17 tahun ATAU 16 tahun dengan mendapat pengesahan daripada sekolah pemohon terdahulu.
 3. Berminat dan bersedia untuk menamatkan pengajian di dalam bidang kemahiran teknikal.
 4. Pendapatan keluarga (isi rumah) tidak melebihi daripada RM3,000.00 sebulan.

 

2. LEMBAGA ZAKAT SELANGOR

SYARAT PERMOHONAN BANTUAN PENDIDIKAN DI BAWAH ASNAF FAKIR/MISKIN/MUALLAF LEMBAGA ZAKAT SELANGOR

 1. Permohonan adalah terdiri daripada anak-anak asnaf Fakir/Miskin/Muallaf tahun semasa Lembaga Zakat Selangor.
 2. Melanjutkan pelajaran ke IPTA dan IPTS yang menjadi panel Lembaga Zakat Selangor Sahaja.
 3. Mendapatkan Surat Pengesahan Anak Asnaf yang diperolehi daripada pejabat Lembaga Zakat Selangor di daerah pemohon.

Untuk maklumat lanjut, sila layari http://www.zakatselangor.com.my/

 

3. INISIATIF KEMAHIRAN TEKNIKAL DAN IKHTISAS SMART SELANGOR (IKTISASS)

SYARAT PERMOHONAN PROGRAM IKTISASS

 1. Pemohon atau ibubapa pemohon lahir di Negeri Selangor ATAU telah bermastautin lebih daripada 10 tahun di Negeri Selangor.
 2. Mempunyai Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan sekurang-kurangnya LULUS 5 subjek.
 3. Berminat dan bersedia untuk menamatkan pengajian di dalam bidang kemahiran teknikal.
 4. Pendapatan keluarga (isi rumah) tidak melebihi daripada RM5,000.00 sebulan.
 5. Senarai kursus yang di taja adalah:
  • Automotif Servis Selepas Jualan
  • Penyamanan Udara
  • Elektrik
  • Motosikal
  • Teknologi Maklumat

 

• PINJAMAN PENDIDIKAN

Penerima pinjaman pendidikan ini perlu membayar jumlah pinjaman sebagaimana syarat yang dikenakan.

 

1. PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN KEMAHIRAN (PTPK)


SYARAT PERMOHONAN PINJAMAN PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN KEMAHIRAN (PTPK)

SYARAT-SYARAT PEMOHON 

 1. Permohonan mestilah warganegara Malaysia yang berumur di antara 15 hingga 45 tahun.
 2. Mengikuti program latihan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) sepenuh masa yang diluluskan oleh Perbadanan.
 3. Telah disahkan berdaftar dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).
 4. Berasal dari keluarga yang berpendapatan tidak melebihi RM5,000.00 sebulan.
 5. Tidak mendapat bantuan kewangan penuh daripada mana-mana agensi kerajaan yang lain.

Untuk maklumat lanjut, sila layari http://www.ptpk.gov.my/