DAFTAR SEKARANG

Biru - Tempoh Pendaftaran BUKA Merah - Tempoh Pendaftaran TUTUP

AUTOMOTIF

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TEMPOH

TEMPOH DAFTAR

Perkhidmatan Pembaikan - Kenderaan Ringan

12 Bulan

Servis Diagnostik - Kenderaan Ringan

12 Bulan

Selepas Jualan - Operasi Servis

15 Bulan

ELEKTRIK

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TEMPOH

TEMPOH DAFTAR

Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik - Satu Fasa

12 Bulan

EE-320-3:2012

Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik - Tiga Fasa

12 Bulan

01-Jul-2020 hingga
01-Jul-2020

PW2

Pendawai Elektrik Fasa Tunggal Dengan Endorsan Pengujian

24 Bulan

16-Oct-2019 hingga
31-Dec-2019

PW4

Pendawai Elektrik 3 Fasa Dengan Endorsan Pengujian

12 Bulan

27-Feb-2020 hingga
30-Apr-2020

ELEKTRONIK

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TEMPOH

TEMPOH DAFTAR

EE-021-2:2012

Pemasangan & Troubleshooting Peralatan Elektronik

12 Bulan

01-Jul-2020 hingga
01-Aug-2020

EE-021-3:2012

Troubleshooting, Pembaikpulihan & Penyelenggaraan Peralatan Elektronik

12 Bulan

24-Jan-2017 hingga
30-Jan-2017

PENYAMANAN UDARA

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TEMPOH

TEMPOH DAFTAR

Peralatan Penyamanan Udara HVAC - Satu Fasa (Pemasangan, Service, Troubleshooting & Pembaikpulihan)

8 Bulan

Penyeliaan Pemasangan & Penyelenggaraan HVAC

12 Bulan

TEKSTIL & PAKAIAN

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TEMPOH

TEMPOH DAFTAR

Pembuatan Pakaian Wanita

6 Bulan

TA-011-2:2012

Pembuatan Pakaian Wanita

6 Bulan

16-Oct-2019 hingga
31-Oct-2020

Pembuatan Pakaian Wanita

12 Bulan

TEKNOLOGI MAKLUMAT

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TEMPOH

TEMPOH DAFTAR

Operasi Sistem Komputer

15 Bulan

Pentadbiran Sistem Komputer

18 Bulan

REKAAN RAMBUT

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TEMPOH

TEMPOH DAFTAR

KECANTIKAN

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TEMPOH

TEMPOH DAFTAR

MP-060-2:2012

Perkhidmatan Estetik

12 Bulan

16-Oct-2019 hingga
03-Nov-2019

MP-060-3-2012

Perkhidmatan Terapi Estetik

12 Bulan

10-Apr-2017 hingga
14-Jan-2018

MOTOSIKAL

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TEMPOH

TEMPOH DAFTAR

Motosikal & Perkhidmatan Pembaikan

6 Bulan

G452-001-2:2018

Motosikal & Perkhidmatan Pembaikan

6 Bulan

16-Oct-2019 hingga
31-Oct-2020

KULINARI

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TEMPOH

TEMPOH DAFTAR

Penyediaan & Perkhidmatan Makanan

8 Bulan

PASTRI

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TEMPOH

TEMPOH DAFTAR

SEMBURAN CAT

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TEMPOH

TEMPOH DAFTAR

Pengemasan & Pengecatan Semula Kenderaan

24 Bulan