JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

KAJIAN PENGESAHAN GRADUAN SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA
INPENS INTERNATIONAL COLLEGE (L00571)

OBJEKTIF KAJIAN
a. MENGENALPASTI STATUS KEBOLEHKERJAAN GRADUAN
b. MENGENALPASTI BIDANG PEKERJAAN YANG DIMINATI GRADUAN
c. MENGENALPASTI PUNCA GRADUAN TIDAK BEKERJA

BAHAGIAN A: LATAR BELAKANG RESPONDEN

LELAKI PEREMPUAN
MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN (NYATAKAN)

BAHAGIAN B: MAKLUMAT PENGAJIAN

SKM 1 SKM 2 SKM 3 DKM DLKM
PTPK KEMENTERIAN SENDIRI LAIN-LAIN (NYATAKAN)

BAHAGIAN C: MAKLUMAT STATUS PEKERJAAN


C1: Bekerja
C2: Melanjutkan Pengajian
C3: Tidak Bekerja

C1: BEKERJA

< 3 BULAN SELEPAS TAMAT LATIHAN 3 - 6 BULAN SELEPAS TAMAT LATIHAN
OPERATOR JURUTEKNIK PENYELIA EKSEKUTIF PROFESIONAL
LAIN-LAIN (NYATAKAN)
< RM499 RM500-RM999 RM1000-RM1499 RM1500-RM1999
RM2000-RM2499 RM2500 KEATAS
BEKERJA SENDIRI DENGAN MAJIKAN
MASUKKAN KOD SEPERTI DI LAMPIRAN 1
LAIN-LAIN (NYATAKAN)
YA TIDAK
YA TIDAK

C2: MELANJUTKAN PENGAJIAN

: AKADEMIK TEKNIKAL/KEMAHIRAN
: SIJIL DIPLOMA IJAZAH
YA TIDAK

C3: TIDAK BEKERJA

ADA TIADA
< 3 KALI 4-7 KALI LEBIH DARI 8 KALI
MASUKKAN KOD SEPERTI DI LAMPIRAN 1
LAIN-LAIN (NYATAKAN)
TIDAK BERMINAT
SEDANG MENCARI PEKERJAAN
SEDANG MENGIKUTI KURSUS JANGKA PENDEK
LAIN-LAIN (NYATAKAN)
MENUNGGU UNTUK MELANJUTKAN PENGAJIAN
MASALAH KESIHATAN
KERJA YANG DITAWARKAN TIDAK SESUAI DARI SEGI GAJI, BIDANG & LOKASI

BAHAGIAN D: ULASAN


LAMPIRAN 1

A1 Pertanian, Perhutanan dan Perikanan

A2 Perlombongan dan Pengkuarian

A3 Pembuatan

A4 Bekalan Elektrik, Gas, Wap dan Pendingin Udara

A5 Bekalan Air; Pembentungan, Pengurusan Sisa dan Aktiviti Pemulihan

A6 Pembinaan

A7 Perdagangan Borong dan Runcit, Pembaikan Kenderaan Bermotor dan Motosikal

A8 Pengangkutan dan Penyimpanan

A9 Penginapan dan Aktiviti Perkhidmatan Makanan dan Minuman

A10 Maklumat dan Komunikasi

A11 Aktiviti Kewangan dan Insurans/Takaful

A12 Aktiviti Hartanah

A13 Aktiviti Profesional, Saintifik dan Teknikal

A14 Aktiviti Pentadbiran dan Khidmat Sokongan

A15 Pentadbiran Awam dan Pertahanan; Aktiviti Keselamatan Sosial Wajib

A16 Pendidikan

A17 Aktiviti Kesihatan, Kemanusiaan dan Kerja Sosial

A18 Kesenian, Hiburan dan Rekreasi

A19 Aktiviti Perkhidmatan Lain

A20 Aktiviti isi rumah sebagai majikan; Aktiviti mengeluarkan barangan dan perkhidmatan yang tidak dapat dibezakan oleh isi rumah untuk kegunaan sendiri

A21 Aktiviti Badan dan Pertubuhan Luar Wilayah